Често Задавани Въпроси

1

Как се транспортират газовите бутилки?

Газовите бутилки се транспортират в изправено положение със затворен клапан, съхраняват се в изправено положение (вертикално върху твърда и равна повърхност), задължително – на проветриво място.

2

Има ли ограничения за вида на помещенията, в които се монтират газовите съоръжения?

Газови съоръжения и инсталации не се монтират в подземни помещения.


3

Какво трябва да знам при употреба на газовите съоръжения?


• Да са разположени далеч от възможни източници на запалване и топлина (опасно е стените на бутилката да се нагряват над 40°С)., не трябва да са разположени в близост до електрически контакт, други запалими газове или материали - текстилни или пластмасови изделия;

• Да не се излагат на пряка слънчева светлина;

• Забранено е размразяването на газови бутилки с електрически уреди;

• Забранено е пушенето около компресирани газови бутилки;

• Забранено е използването на газови уреди от деца и хора, които не са запознати с правилата на безопасна им употреба;

• Бутилките трябва да се проверяват периодично за пукнатини, изтичане и др. и непосредствено преди всяка употреба;

• Уверете се, че гъвкавите маркучи са поставени плътно върху крана. Всеки две години е препоръчително да се осъществява подмяната на маркучите (препоръчителната дължина на маркучите трябва да не превишава 2 м.);

• Спазвайте последователността за спиране на работа с газова бутилка: затворете клапана, за да прекратите притока на газ от бутилката, след което затворете спирателния кран;

• Не предприемайте пълнене и поправка на газовата бутилка ! Обърнете се за съдействие към оторизирани сервизи, които ще отстранят техническата повреда и ще се погрижат за безопасността ви;

• При всяко поредно пълнене на бутилките с газ, което се прави на специално предназначените за целта места, бутилките подлежат на задължителна проверка на годността. Монтаж, демонтаж и техническата поддръжка на газовите отоплителни уреди се извършват само от специалисти;


4

Как мога да проверя за изтичане на газ от бутилката?


• Уверете се, че вашата бутилка е закупена от оторизиран от държавните органи за технически надзор доставчик.

• При усещане на специфичен мирис, направете проверка, като използвате сапунени мехурчета или течността за контрол на изтичането. Забранява се тестът да се прави с помощта на открит пламък (запалка и др.).


5

Какви действия да предприема при съмнения за опасност?


• Ако бутилката изпуска газ (специфичен мирис на чесън) по време на експлоатация, проверявайте за течове със сапунена емулсия. Забранено е проверката да се осъществява с огън !

• Спрете незабавно експлоатацията на газовите съоръжения и инсталации при съмнение за опасност.

• Незабавно проветрете помещението, за да осигурите свеж въздух и намалите концентрацията на газ във въздуха.

• Не използвайте електрически уреди, ключове и прекъсвачи, не пушете, избягвайте да използвате мобилни телефони.

• Напуснете помещенията и предупредете съседите за опасността.

• Организирайте своевременна евакуация.

НЕЗАБАВНО СИГНАЛИЗИРАЙТЕ НА ТЕЛЕФОН 112


При съвременните нива на конструктивна безопасност, рисковете при употребата на продуктите, съдържащи газ, са сведени до минимум. От гледна точка на производителя сигурността е напълно постижима, когато се използват проверени, сертифицирани бутилки, в които е напълнено вещество с нужните качествени показатели.

Свържете се с нас
за повече информация


Contact Form Demo